Gepost op

Demeter certificaat voor Zorgboerderij de Zwaluw

Demeter certificaat voor zorgboerderij de Zwaluw

(Tekst: Corina van der Spek, zorgboerderij de Zwaluw)

Trots zijn wij op ons Demeter certificaat! De oogst 2017 is geheel biologisch dynamisch!

Bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei staan centraal in de bd-landbouw. Net als in de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar Demeter-boeren gaan verder: 100% biologisch. Er wordt gebruik gemaakt van vercomposteerde biologische mest.

 

De bodem

De bodem kun je zien als een levend organisme. Demeter-boeren bemesten dan ook om de bodem te voeden. Dat gebeurt onder meer met gecomposteerde mest. Deze mest wordt opgenomen door het bodemleven. Langzaam komen dan voedingsstoffen vrij voor de planten. Verse mest wordt direct door de planten opgenomen.

Daarnaast werken Demeter-boeren met een ruime vruchtwisseling. Dit betekent dat een gewas maar eens in de vijf tot zeven jaar op hetzelfde stuk grond mag worden verbouwd. Op Demeter-bedrijven zie je daarom meestal een ruime diversiteit aan gewassen. Zo neemt de vitaliteit en weerbaarheid van planten toe en de kans op ziekten en plagen af.
Demeter-producten krijgen de tijd om te groeien en om af te rijpen. In de bd-landbouw wordt met speciale preparaten gewerkt om de levenskracht van de producten te ondersteunen. Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf.

Kortom een Demeter product is langzaam gegroeid en heeft tijd gehad om af te rijpen en zit bomvol gezonde voedingstoffen. We hopen dat iedereen met smaak van onze producten mag genieten!

In het kader van milieubewust telen, waarderen we het als onze gele netzakjes hergebruikt kunnen worden, brengt u ze terug naar Goeie Kost! ?