Goeie Kost?

Hoe werkt het?

Deelnemen aan Goeie Kost! is heel eenvoudig. Er is géén sprake van inschrijfgeld of lidmaatschap. Je moet jezelf alleen eenmalig aanmelden op de website. Via de winkel bestel je vervolgens natuurlijke producten uit de regio.

Je bestelt wat en hoeveel je nodig hebt. Er is geen minimale afname en er is maximale keuzevrijheid; het zijn géén samengestelde pakketten. Na betaling via iDeal is de bestelling definitief.

De bestellingen worden vervolgens door vrijwilligers opgehaald bij de leveranciers in de regio. Eenmaal per week op vrijdag worden de bestellingen verdeeld, waarna ze tussen 15.30 en 17.30 uur opgehaald kunnen worden op onze afhaal locatie in Made (Madese Natuurvereniging, park Liniehof) Van 14 uur – 1730 uur kan je afhalen in Lage Zwaluwe (Den Domp, Plantsoen 12). Óf tussen 16.00 en 18.00 uur op onze afhaallocatie in Breda (De Buurtzaak, Teteringsedijk 2) of tussen 16.00 en 17.30 uur in Terheijden (GeWOON Gezellig, Hoofdstraat 72).

Wie is Goeie Kost!?

Wie zijn deze vrijwilligers dan? De deelnemers aan Goeie Kost! zelf! Maar het is zeker niet zo dat je vrijwilliger MOET worden als je goeie kost wil bestellen. Een hoop enthousiaste deelnemers zijn ook vrijwilliger geworden bij Goeie Kost! Gewoon, omdat het zo’n leuk werk is! Sommigen halen bestellingen op bij de leveranciers, anderen vinden het leuk om de producten te verdelen op vrijdagochtend en de ander vindt het leuk om op een van de uitgiftepunten de producten mee te geven aan de bestellers. Ook hebben we mensen die recepten schrijven of social media berichten maken. Kortom: het voedselcollectief wordt vóór en dóór de deelnemers zelf vormgegeven, dat is de kracht van Goeie Kost!

Maar het is zeker niet zo dat het verplicht is vrijwilligerswerk te doen. Je kunt ook deelnemen aan Goeie Kost! zónder dat je vrijwilliger wordt! Door te bestellen draag je al bij aan de stichting. En als je dan ook nog doorgeeft aan anderen hoe leuk en lekker Goeie Kost! is dan is dat ook al heel fijn. We zijn namelijk een stichting zonder winstoogmerk maar we maken natuurlijk wel kosten. Denk dan aan huur van de verdeel- en uitgifte ruimtes, bankkosten, autokosten, kosten voor verpakkingen, website, etc.  Die kosten betalen we uit een kleine marge die op de producten zit, dus we hebben wel bestellers nodig om uit de kosten te komen. Dus aarzel niet te bestellen, ook. als je geen tijd voor vrijwilligerswerk hebt!

Dit resulteert in voordelen voor àlle deelnemers:

 • Je weet waar je voedsel vandaan komt
 • Je koopt direct van de producent en bundelt de inkoop
 • Als collectief kun je een scherpe prijs hanteren
 • Je kunt invloed uitoefenen op de lokale productie
 • Altijd verse seizoensproducten
 • Een eerlijke prijs voor boer èn buur
 • Je draagt actief een steentje bij aan een beter milieu

Doordat de deelnemers Goeie Kost! zèlf vormgeven, kan je bijvoorbeeld ook jouw wensen voor bepaalde producten kenbaar maken. De leveranciers kunnen besluiten deze in hun assortiment op te nemen òf we gaan op zoek naar een leverancier die het product kan leveren.

Terugbetalingen?

Soms kan het gebeuren  dat er een product niet geleverd kan worden. Dat kan komen door weersomstandigheden of door foutjes in de logistiek bij de verschillende leveranciers of fouten die gemaakt worden bij het verdelen. We proberen dit uiteraard te voorkomen maar dat lukt helaas niet altijd!

Als een product niet geleverd kan worden zullen we dat soms contant teruggeven bij het afhalen óf  het terugstorten op je rekening. Dat komt dan (gestempeld) op het afhaallijstje te staan. Die terugbetalingen gaan via de site, altijd naar het rekeningnummer vanwaar desbetreffende bestelling betaald is. Als we terugbetalingen uitvoeren, krijg je daarvan altijd een email (‘een deel van je bestelling is terugbetaald’).

Nu is het zo dat die betaling rechtstreeks vanuit het betalingssysteem van de site gebeurt. Dat kan alleen als er op dat moment bestellingen zijn gedaan, en er dus geld in het betalingssysteem gereserveerd staat. Zo kan het dus gebeuren dat er een aantal dagen zit tussen de verwerking en het ontvangen van de terugbetalingsmail en de daadwerkelijke terugbetaling (en dan kan ook de bank nog even het bedrag vasthouden).
Even geduld dan dus, maar het is onderweg als je een bevestigingsmail hebt gekregen!
Mocht je zelf iets willen betalen, omdat je bijvoorbeeld een extra product bij hebt gekocht op het afhaalmoment, doe dit dan altijd via overboeking naar onze rekening (NL09 TRIO 0391 0376 25 t.n.v.VoCO Goeie Kost). Stort het geld niet naar de rekening waarnaar je de iDeal betaling hebt gedaan. Dat is een rekening (ABN) van het betalingssysteem van de site. Deze betaling komt niet aan en wordt teruggestort. Als je er niet uitkomt of twijfelt neem dan eerst contact met ons op.

Goeie Kost! (h)eerlijk natuurlijk uit de streek

Onze producten zijn seizoensproducten lokaal uit onze eigen regio. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met natuurlijk? Wij werken alleen met leveranciers die op de volgende manier hun produceren of telen. Al deze producten worden verbouwd of geteeld:

 • met respect voor de natuur
 • met respect voor dieren
 • zonder chemische bestrijdingsmiddelen
 • zonder kunstmest
 • zonder preventieve antibiotica

U denkt wellicht nu dat is dan toch gewoon hetzelfde als biologisch? 

Biologisch

Biologisch is net als bio, eco en ecologisch een beschermde term in Nederland. Alleen producenten die gecertificeerd zijn door toezichthouder SKAL mogen hun producten biologisch noemen. SKAL ziet erop toe dat de wettelijke regels voor biologisch worden nageleefd en controleert. Boven de normale controles die voor alle voeding gelden controleert SKAL de bedrijven door aangekondigde en onaangekondigde inspecties. De meeste leveranciers van Goeie Kost! beschikken over een dergelijke SKAL-certificering, maar niet allemaal. Daarom kunnen we de term biologisch niet in algemene zin gebruiken. 

Wat is biologisch-dynamisch?

Biologisch-dynamische landbouw en voeding (ofwel BD) is een speciale vorm van biologisch, met extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. BD-producten hebben het Demeter-keurmerk. Bovenop de biologische normen voldoen BD-boeren aan extra eisen. Er wordt meer belang gehecht aan een gesloten kringloop. Ook wordt er gestreefd naar een volledige voortplantingscyclus van gewassen en dieren, en er is aandacht voor spirituele en kosmische aspecten.

Bron: ontdekbio.nl

Concluderend:

Voor de helderheid kunt u bij de beschrijvingen van onze leveranciers zien of ze over een keurmerk beschikken. Indien dit het geval is staat genoemd welk keurmerk de leverancier heeft. Wel zo inzichtelijk!

Naast het Europees biologisch keurmerk, dat verplicht is voor een biologisch product, mag ook het nationale EKO-keurmerk gebruikt worden. Biologisch-dynamische producten zijn behalve aan het Europese ‘groene blaadje’ herkenbaar aan het Demeter-keurmerk.

keurmerken

 • De kwaliteit en de smaak van natuurlijke en biologische voeding wordt vaak geroemd. Het is niet voor niks dat veel goede koks kiezen voor natuurlijke ingrediënten.
 • Dierenwelzijn is het sleutelwoord voor de natuurlijk producerende veehouder. Alle dieren in de natuurlijke veehouderij hebben veel buitenruimte. Ze eten natuurlijk voer en krijgen géén genetisch gemanipuleerde soja.
 • Een gezonde, vruchtbare bodem is het allerbelangrijkst voor een natuurlijke teler, want die levert gezonde producten op.

En daar gaan we bij Goeie Kost! voor:

Vol smaak, met respect voor de dieren en geteeld op een gezonde bodem.

Oftewel…..(h)eerlijk natuurlijk uit de streek.